Handboekje.nl

Handboekje

Een No Nonsense site met gesorteerde links

XSLT

XSLT of XSL Transform, voluit Extensible Stylesheet Language Transformations is een standaard voor het omzetten van de informatie in een XML-document naar een ander formaat, of een anders gestructureerd XML-document. Veelgebruikte toepassingen zijn omzettingen naar XHTML, WML en PDF. Het maakt samen met XSL-FO (oftewel XSLFO, oftewel XSLF) deel uit van de XSL-specificaties.

Rubrieken

Dit zijn de rubrieken:

Design by Cyberwebdesign.nl voor Handboekje.nl © 2019.